Rostlinná produkce

V součastnosti obhospodařujeme více jak 500 ha zemědělské půdy. Z toho asi 300 ha luk a pastvin a přes 200 ha orné půdy. Na orné půdě je pěstována řepka ozimá, pšenice ozimá, žito, oves a krmné plodiny pro bioplynovou stanici a dobytek, což jsou kukuřice, GPS a pícniny.