Farma Basařovi

Jsme rodinná farma hospodařící v malebném Podkrkonoší. Obhospodařujeme více jak 500 hektarů zemědělské půdy, chováme přes 200 kusů dobytka, vyrábíme elektřinu a teplo v bioplynové stanici, provozujeme penzion a poskytujeme zemědělské služby. V roce 2013 jsme se také stali uživateli honitby Malé Labe Prosečné.

Historie farmy

Novodobá historie Farmy Basařovi se píše od roku 1993. V tomto roce jsme po 40 letech navázali na hospodaření rodu Basařových v Prosečném, kterým soukromé sedlačení bylo násilně znemožněno v roce 1953 po nástupu zločineckého komunistického režimu k moci. V roce 1993 jsme začali hospodařit s 23 ha půdy a 16 kusy krav. Postupně se farma rozrůstala v počtu obhospodařovaných hektarů i v počtu dojnic až do roku 2005, kdy bylo prodáno celé mléčné stádo a ihned koupeno stádo březích masných krav převážně plemene Aberdeen Angus. V roce 2006 jsme začali uvažovat o výstavbě bioplynové stanice. Během roku 2007 až do poloviny roku 2008 jsme vyřizovali potřebná povolení, vyjádření a studie a v červnu 2008 se začalo s výstavbou BPS. Provoz byl zahájen v prosinci 2008.

Certifikáty

Ocenění Farma roku 2010 Královéhradeckého kraje

Ocenění za úspěchy v chovu dojnic na naší farmě

Napsali o nás

Rozhovor pro televizi ARD

Rozdělená země - Babiš 2019

publikováno 2.2.2020

Mediální oddělení ASZ ČR:

Obce a sedláci - bez vzájemné součinnosti to nepůjde

publikováno 12.11.2019

Selská revue (č. 6/2019):

Tam, kde žijí Basařovi, není o nápady nouze. A u všech je Jan Basař

publikováno 12.11.2019

Marektingové materály fy. Pöttinger:

V Prosečném Vsadili na Pöttinger

publikováno 18.11.2014

Asociace soukromého zemědělství:

Basařovi aneb Komu v Prosečném nevoní sedlačina?

publikováno 16.1.2014

Zemědělec 46/2013:

Spolehlivost byla pro ně rozhodující

publikováno 6.12.2013

Zemědělec v regionu:

Na farmě, kde vědí, co chtějí

publikováno na konci roku 2013

Video o nás na stránkach firmy PÖTTINGER: